body_inner

page_wrapper

page

ads

ads_inner

page_inner_wrapper

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_header

content_header_inner

content

article main_content

bild

"Vi blir inte trötta av det vi gör, utan det vi inte gör eller tar itu med"

Jag heter Ola Vilnersson. Mitt intresse för kost och friskvård väcktes i unga år. Under åren har jag sysslat mycket med idrott i olika former och på olika nivåer.

Jag har arbetat med patienter i flera år. De första åren i kombination med arbete som idrottslärare. Sedan 2006 arbetar jag på heltid som terapeut.

Min vision är att fortsätta utveckla min klinik med inriktning mot holistisk medicin. Där såväl fysisk som mental och emotionell hälsa beaktas och behandlas. Mina flera olika utbildningar samt klinisk erfarenhet ger mig olika infallsvinklar och möjligheter till flertalet behandlingsstrategier.

bild

Vårt gemensamma arbete för ditt tillfrisknande!

När du lämnar min praktik vill jag att du skall känna:

- Att du i lugn och ro blivit lyssnad på.
- Att du och dina besvär har tagits på allvar.
- Att du blivit bemött med kunskap och engagemang.

Stort tack till alla klienter och medmänniskor som jag har fått möta i min yrkesroll. Ni ger mig motivation att ständigt vilja lära mig nytt samt utveckla och förfina tidigare intagen kunskap.

Tack!

Boka din tid här!

ads_right

ads_right_inner